Nasza oferta » Przyrządy pomiarowe elektroniczne
Oferujemy wielofunkcyjne przyrządy elektroniczne z systemem "Sylvac". Posiadają one istotne zalety w stosunku do przyrządów noniuszowych i mikrometrycznych:
» wynik pomiaru odczytuje się na wyśredniowietlaczu cyfrowym w milimetrach z rozdzielczośredniocią 0,01 mm lub w calach z rozdzielczośredniocią 0,0005 in;
» dokładnośrednioć pomiarów
» 0,03 mm dla zakresu 0-150 mm i 0-200 mm;
» 0,04 mm dla zakresu 0-300 mm;
» wskazania wyśredniowietlacza można zerować w dowolnym miejscu zakresu pomiarowego

Ze względu na zastosowaną elektronikę pomiarową oferujemy następujące modele suwmiarek i głębokośrednioci o mierzy:

BASIC.VIS realizuje następujące funkcje:
» włączenie i wyłączenie wyśredniowietlacza,
» zerowanie wyśredniowietlacza w dowolnym miejscu zakresu pomiarowego,
» pomiar w milimetrach lub calach,
» pomiar z użyciem jednego rejestru pamięci,
» zatrzymanie na wyśredniowietlaczu wyniku pomiaru.

OPTIMUM.VIS w stosunku do modelu "Basic.vis" posiada dodatkowe wyjśredniocie cyfrowe, umożliwiające transmisje danych poprzez złącze OPTO-RS w standardzie RS 232 C, do urządzeń zewnętrznych np. komputer, drukarka, itd.

MASTER.VIS w stosunku do modelu "optimum.vis" posiada dodatkowo dwa programowane rejestry pamięci umożliwiające ustawienie dowolnej wartośrednioci wymiaru bezpośredniorednio na wyśredniowietlaczu.

Zerowanie w dowolnym miejscu zakresu pomiarowego pozwala na:
» pomiar odchyłki od wzorca,
» pomiar luzu pomiędzy wałkiem a otworem Q pomiar grubośrednioci średniocianki,
» pomiar rozstawienia osi otworów o jednakowych średniorednicach,
» pomiar w miejscach niewidocznych.

W wysokośredniociomierzach i mikrometrach została zastosowana elektronika pomiarowa, która realizuje te same funkcje co system pomiarowy w suwmiarkach master.vis.
Zasilane są baterią 3 V, typ CR 2032
Posiadają sygnalizator wyczerpania baterii.
Zakres temperatury pracy od 5° do 40°C.
Stopień ochrony IP50 wg PN-92/E-08106.
Wyposażenie specjalne: przewód sygnałowy o długośrednioci 1 lub 2 m.

Suwmiarka cyfrowa - (system popular) MAUa-E1
Suwmiarka cyfrowa czterofunkcyjna MAUa-E24, MAUa-E2, MAUa-E21
Suwmiarka cyfrowa do kanałków wewnętrznych MAUa-E2 Kw, MAUa-E21 Kw
Suwmiarka cyfrowa do kanałków zewnętrznych MAUa-E2 Kz
Suwmiarka cyfrowa dwustronna MADa-E43
Suwmiarka cyfrowa jednostronna MAJa-E9
Suwmiarka elektroniczna odporna na działanie wody MAUa - E10 4F
Głębokośredniociomierz cyfrowy z zaczepem MAGf-E2, MAGf-E21
Głębokośredniociomierz cyfrowy MAGa-E2, MAGa-E21
Wysokośredniociomierz cyfrowy elektroniczny MARa-E81
Liniał cyfrowy krótki MAULa-E2
¦redniorednicówka czujnikowa dwupunktowa z czujnikiem elektronicznym MDHc
¦redniorednicówka do luf typu - PL
¦redniorednicówka mikrometryczna trójpunktowa
¦redniorednicówka trójpunktowa pistoletowa MDCh
Urządzenie do diagnostyki przewodu lufy typu - DL
Mikrometr cyfrowy elektroniczny VIS 109
Mikrometry cyfrowe elektroniczne z wymienną głowicą pomiarową
Transametr czujnikowy z czujnikiem elektronicznym MMCg
Grubośredniociomierz z czujnikiem elektronicznym VIS 144-A1

Copyrights 2023 © VIKTOREX
44-200 Rybnik
ul. Prosta 180
tel./fax (+48) 032 426-31-99
e-mail: biuro@viktorex.pl
e-mail: viktorex@interia.pl
ARTENIKA.IT